Vanaf januari 2020 is het bij Infinity Healthy Body & Mind ook mogelijk om in therapie te gaan. Ik heb mijn afleiding tot holistisch therapeut succesvol afgerond bij Nieuwetijdscentrum Lichtkind/Lichtvlinder in Maarssen. Lees hier mijn verhaal.  Mijn specialisaties zijn kinderen en gezinnen maar als volwassene zonder kinderen kun je zeker ook bij mij terecht.

 WAT BETEKENT HOLISTISCH?

Holistisch betekent dat er wordt gekeken naar het geheel en niet slechts naar één onderdeel. Er wordt gekeken naar het volledige plaatje; namelijk je lichaam én je geest want deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo ontstaan fysieke klachten vaak uit emotionele problemen en/of uit trauma’s uit het verleden, die zich veelal onbewust hebben vastgezet ergens in je lichaam. Je denkt er niet meer aan of eigenlijk wil je er niet meer aan denken zodat het bevroren wordt opgeslagen in je systeem. Op den duur ontstaat er een disbalans in je lichaam omdat het toch je aandacht wilt trekken en dat is vaak het moment dat je fysieke klachten gaat ervaren en je totaal niet meer weet wat nu eigenlijk de oorzaak ervan is.

 Vaak wordt er dan naar medicatie gegrepen omdat je snel van dit ongemak af wilt. Zo krijg je antidepressiva als je je niet gelukkig voelt en geen emoties wilt voelen, geven ze kinderen ritalin omdat ze druk zijn, grijpen we massaal naar de zelfhulpmedicijnen om al die kleine ongemakken te verlichten. Uiteraard zijn er bepaalde situaties dat medicatie soms (tijdelijk) nodig is maar het is en blijft symptoombestrijding en geen oplossing voor het probleem wat in je lichaam ligt opgeslagen. Is iemand niet bereid om de diepte in te gaan en zich bewust te worden waarom die klachten er zijn dan zal je lichaam er steeds van alles aan doen om de aandacht te krijgen voor datgene wat ligt opgeslagen. Je kunt fysiek daarom alleen maar helen als lichaam en geest in balans zijn. 

LICHAAM EN GEEST ZIJN ONLOSMAKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN” 

HET KIND IS NIET ZIJN GEDRAG! 

Achter ieder gedrag zit een behoefte. Ieder mens heeft vanaf zijn geboorte basisbehoeften. Naast verzorging en voeding zijn de volgende dingen ook van essentieel belang; geborgenheid, veiligheid, (h)erkenning, begrip, onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Word een kind niet in deze basisbehoeften voorzien dan kan het zich op den duur terug gaan trekken of het kind gaat zich ”anders” gedragen om zo toch de aandacht te krijgen die het zo nodig heeft. Het ene kind wordt extreem meegaand en wil er alles aan doen om de ouder(s) te pleasen, ten koste van zichzelf, omdat het dan hoopt wel gezien te worden en je hebt ook kinderen die zich juist extra gaan afzetten tegen hun omgeving waardoor er probleemgedrag ontstaat. In beide gevallen kan en mag het kind niet zichzelf zijn waardoor stress zich opbouwt in het lichaam en er problemen in het gezin maar ook buiten het gezin kunnen ontstaan. Denk aan onhandelbaar gedrag, teruggetrokken gedrag, problemen op school, etc. 

Ben je hier als ouder(s) nu altijd schuldig aan? Nee zeker niet, want ook jij bent kind geweest. Als ook jij niet bent voorzien in jouw basisbehoeften is het lastig om dit weer mee te geven aan jouw kind. Je kunt dit vergelijken met een vicieuze cirkel die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Bijvoorbeeld: als jij als kind er telkens op werd gewezen je mond te houden of je werd telkens gecorrigeerd en mocht geen fouten maken omdat alles perfect moest lijken voor de omgeving dan is de kans groot dat je dit weer doorgeeft aan je eigen kind(eren) of je slaat juist helemaal de andere kant op waarbij je geen grenzen (durft) te stellen en je kinderen maar van alles laat zeggen omdat je niet zo wilt zijn als jouw ouders. Het zijn twee uitersten maar het resultaat is hetzelfde; namelijk een kind wat niet in zijn eigen kracht staat. Het doel van deze therapiesessies is het kind én het gezin weer in hun eigen kracht te zetten zodat de balans weer hersteld wordt.

HET KIND SPIEGELT HET GEDRAG VAN ZIJN OUDER(S)!

Je kind(eren) zijn je grootste spiegels, ze bootsen namelijk precies na wat er in jou omgaat. Je bent je daar als ouder meestal niet van bewust waardoor je dit patroon soms niet herkent. Ieder mens heeft in meer of mindere mate ”last” van bagage, door vervelende situaties uit het verleden en/of heden.  Deze bagage beïnvloed wie we zijn en hoe we op situaties reageren. Heb jij bijvoorbeeld in het verleden iets meegemaakt waardoor je erg angstig bent geworden dan is de kans heel groot dat je kind ook last van die angst heeft. Of je bent ontzettend boos over een situatie wat je is overkomen, grote kans dat je kind last heeft van woedeaanvallen, of het kind durft zich niet te uiten waardoor de spanning zich inwendig opbouwt.

Vaak willen we onze kinderen behoeden voor onze bagage waardoor je die angst,  boosheid of wat anders, diep in jezelf wegstopt zodat je denkt dat niemand het ziet. Echter zit deze emotie in de energie om je heen. Ook al zet je een masker op, je kind(eren) voelen haarfijn aan dat er iets niet klopt, zelfs baby’s kunnen dit aanvoelen. Wat er dan gebeurd is dat het kind jou gaat spiegelen om jou eraan te herinneren dat je aan je ”bagage” moet gaan werken. Het kind krijgt ook last van angst, woede, verdriet,  soms zonder enige reden, behalve dan de reden om jou wakker te schudden. Doordat je dit gedrag in je kind herkent word je op een bepaald punt geraakt in dat stuk, dat trauma wat je diep hebt weggestopt. Ben jij je als ouder hier niet bewust van dan is het zeer lastig om hier mee om te gaan, je wordt immers steeds aan datgene herinnert wat je hebt verstopt en wat je eigenlijk niet onder ogen wilt komen.

 

HOE KAN HOLISTISCHE THERAPIE HIERBIJ HELPEN?

 

 Bij een holistische aanpak kijken we naar het geheel, dus niet alleen naar het kind die volgens zijn ouder(s) of de maatschappij een probleem heeft. Dat probleem heeft namelijk een oorzaak. Deze oorzaak komt veelal bij de ouder(s) vandaan en kan zijn oorsprong ver terug in de generatie hebben. Natuurlijk is het ook mogelijk dat een kind zelf iets heeft meegemaakt waardoor er extra hulp nodig is. Ongetwijfeld geef je als ouders het beste van jezelf aan je kind(eren) wat in je vermogen ligt, maar dat betekent niet dat het ook daadwerkelijk het beste is voor je kind(eren). Zo kun je wel stellen dat opvoeden een van de moeilijkste taken is die er zijn, want wanneer doe je het goed?

Kom je bij mij in therapie dan gaan we terug naar de bron waaruit het probleem is ontstaan om zo datgene op te lossen wat zich in je systeem heeft opgeslagen om zo de verbinding met jezelf weer terug te vinden. 

Bij reguliere therapievormen blijf je aan de oppervlakte maar pas als je de diepte in kunt en durft te gaan en je weer verbinding krijgt met je ware zelf is helling mogelijk. Al het andere is erop gericht om er mee te leren leven of om het nog dieper weg te stoppen met medicatie maar je zult telkens weer in dat stuk geraakt worden tenzij je het uit je systeem haalt. 

WAT KAN IK VERWACHTEN ALS IK BIJ INFINITY HEALTHY BODY & MIND IN THERAPIE GA?

Ieder mens, ieder kind en ieder gezin is anders zodat ook iedere behandeling ook weer anders is. De eerste stap, als je bij mij in therapie komt, is dat je thuis een intake formulier invult waarin je duidelijk je hulpvraag formuleert. Doordat je thuis al het formulier invult kunnen we meer uit de sessies halen omdat je dan geen tijd kwijt bent aan het invullen.  

Gaat de hulpvraag over jouw kind dan nodig ik jullie samen uit voor een afspraak. Tijdens deze afspraak ga ik opdrachtjes met jullie doen om te observeren hoe de dynamiek is. Deze opdrachtjes kunnen zijn: therapeutische kinderyoga en kindercoachingspelletjes. Deze opdrachten zijn speciaal gericht op de leeftijd van het kind, een kind van 4 heeft namelijk iets anders nodig dan een puber. Na afloop krijgen jullie leuke en behapbare  huiswerkopdrachtjes mee naar huis, beoordeel en geef ik advies hoe we verder gaan en plannen we zo nodig een tweede afspraak in waarin we de therapie weer iets verder uit gaan diepen. 

Komt er tijdens de sessie aan het licht dat de klacht van je kind, waarvoor je komt, bij jou als ouder of uit de generatie komt, dan zal ik ook een sessie met alleen de volwassene willen plannen. Ik test uit, met een biotensor, wat voor jou of jullie als gezin de beste methode is om toe te passen.

Het doel is om uiteindelijk aan de slag te gaan met innerlijk kindwerk. De een is daar gelijk klaar voor en de ander heeft eerst andere tools nodig.

WAT IS INNERLIJK KINDWERK?

Een Innerlijk Kind is een deel van jezelf als je terugdenkt aan je kindertijd. Dit kunnen fijne momenten maar ook minder fijne momenten zijn. Wat er zich afspeelt vóór je zevende levensjaar kunnen de meeste mensen zich niet bewust meer herinneren maar deze situaties en gebeurtenissen worden wel degelijk opgeslagen in je onderbewustzijn. Juist die eerste zeven jaar van een mensenleven zijn cruciaal voor hoe men later in het leven staat. Het bewust of onbewust herinneren wordt Innerlijk Kind genoemd.

Iedere volwassene heeft in zichzelf nog een Innerlijk Kind. Dit Innerlijk Kind wordt in bepaalde situaties getriggert, dit kan op een positieve manier maar ook op een negatieve manier gebeuren. Kom je bijvoorbeeld, nu als volwassene, op een plek waar je vroeger graag was dan zal je je daar nu ook prettig voelen en terugdenken aan die tijd. Maar het kan ook bijvoorbeeld zo zijn dat je als kind nooit werd gezien of gehoord en dat je daarom nu ook niet van je durft laten horen. Onbewust herinner je je dat moment als kind dat je je niet gezien voelde. Je hebt een beperkende overtuiging ontwikkeld dat je bijvoorbeeld niet goed genoeg bent. Telkens als jij dan in situaties komt waarin je iets van jezelf moet laten zien komt die overtuiging bovendrijven. En zo zijn er nog vele andere situaties die je onbewust als kind hebt opgeslagen en waar je nu last van hebt. Krijg je vervolgens kinderen dan wordt dit weer doorgegeven aan hun en zij geven het weer door aan hun kinderen, etc.

We zijn nu in een tijd aangekomen dat we het bewustzijn hebben ontwikkeld om dit patroon te doorbreken. Dat kan enkel als je bereid bent om datgene in de ogen aan te kijken wat de balans verstoord. Dit doen we door middel van Innerlijk Kindwerk. 

Tijdens de sessie ga je comfortabel liggen op een massagetafel en leer ik je een speciale ademhalingstechniek die ervoor zorgt dat je helemaal met je aandacht naar binnen kunt keren. Je gaat contact maken met je lichaam en gaat voelen wat zich aandient. Tijdens de sessie stel ik je bepaalde vragen, test ik, met de biotensor, dingen uit en observeer ik het proces. Je gaat contact maken met dat deel in jou wat geheeld moet worden. Pas als je met dit deel contact kunt en durft te maken kan er een positieve beweging in komen. 

Dit deel in jou wil hoe dan ook gezien worden! Ook als je het wegstopt zal het steeds opnieuw aan je gepresenteerd worden waardoor er ook lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan zoals bijvoorbeeld gespannen spieren, stijve gewrichten, hoofdpijn, buikpijn, hart-en vaatziekten, allergieën, astma, onverklaarbare depressies, paniekaanvallen, angststoornissen, eetstoornissen, AD(H)D en noem maar op. 

Afhankelijk van wat er speelt kan één sessie Innerlijk Kindwerk al goede resultaten opleveren en dat werkt gelijk door bij je kind(eren) en de rest van je omgeving. Er is namelijk iets veranderd in de energie. 

ANDERE TOOLS

Soms is iemand er nog niet aan toe om met Innerlijk Kindwerk te starten omdat je bijvoorbeeld nog totaal niet weet hoe je moet voelen of iets is nog te heftig om gelijk onder ogen te komen. In dat geval kunnen er eerst andere tools worden ingezet om stapje voor stapje naar Innerlijk Kindwerk toe te werken. In dat geval bied ik de andere mogelijkheden. Ik bespreek en test uit wat het beste past in die situatie:

 • Yoga (kan zowel in groepsverband als privé) om leren contact te maken met je lichaamsbewustzijn. Tevens kom je er in yogahoudingen achter waar blokkades zitten.
 • Therapeutisch werken met poppetjes, door deze tool in te zetten kun je op een afstand in contact komen met een situatie zonder er zelf in te stappen. Je bootst met playmobiel poppetjes de situatie na waarin je je nu bevindt. Aan de hand hiervan zul je je bewust worden van bepaalde patronen die je eerst niet doorhad en die je verder kunnen helpen in dit proces.
 • Emotional Freedom Technique (EFT); is een combinatie van Chinese geneeskunde waarbij er wordt gewerkt met meridianen en energiebanen, en Westerse psychologie. EFT maakt gebruik van een aantal specifieke acupunctuur-punten. In plaats van het gebruik van naalden wordt er zachtjes op deze punten geklopt (acupressuur). Door met je volledige aandacht naar jouw gevoel te gaan en tegelijkertijd licht te kloppen op de EFT-punten worden er emotionele blokkades opgeheven. Hierdoor wordt de stressrespons afgemaakt die als blokkade in je lichaam was opgeslagen. EFT is een uitstekende tool voor situaties die niet zo diep gaan en om tijdelijk de scherpe randen van een vervelende emotie af te halen. Het voordeel van EFT is dat het heel simpel is en ik je leer om het ook thuis te kunnen doen bij jezelf en/of bij je kind(eren).
 • Pad van bevrijding: deze tool wordt ingezet om jezelf te bevrijden van beperkende overtuigingen en zaken die los gelaten mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan de beperkende overtuiging ‘Ik ben niet goed genoeg’
 • Pad van manifestatie: na het pad van bevrijding volgt het pad van manifestatie. Nu ga je focussen op datgene wat je wilt gaan manifesteren. Door eerst het pad van bevrijding te doen is er ruimte ontstaan voor datgene wat je graag wilt bereiken, bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen.

Alle bovenstaande tools kunnen ingezet worden zowel bij volwassenen als bij kinderen en zijn zeer effectief om het bewustzijn te vergroten en rust in een situatie te brengen. Het uiteindelijk doel is echter Innerlijk Kindwerk, daar is pas echte heling op diep niveau mogelijk.

VOOR WIE IS DEZE THERAPIEVORM GESCHIKT?

 • Voor (hooggevoelige) kinderen en/of volwassenen die niet lekker in hun vel zitten en daar dagelijks last van hebben door verklaarbare of onverklaarbare redenen.
 • Voor (hooggevoelige) kinderen en/of volwassenen die willen helen van een opgelopen trauma uit het verleden en/of het heden.
 • Voor (hooggevoelige) kinderen en/of volwassenen die last hebben van angst, paniek, boosheid, verdriet en/of andere emoties die dagelijks het leven beheersen.
 • Voor (hooggevoelige) volwassenen die terug in verbinding willen komen met zichzelf om vanuit daar de verbinding met een ander aan te gaan; je kind(eren), je partner, etc
 • Voor (hooggevoelige) volwassenen die aan hun eigen ontwikkeling willen werken, hun beperkende overtuigingen los willen leren laten zodat op een diep niveau geheeld kan worden.
 • Voor ouders die de balans binnen het gezin willen herstellen.
 • Voor (hooggevoelige) volwassenen die op een dieper niveau willen kijken naar hun fysieke en/of mentale klachten

Tijdens de therapie is het doel om de verbinding met jezelf en je ziel terug te vinden. Als baby worden we allemaal geboren met deze verbinding maar door de opvoeding van onze ouders, onze omgeving en de maatschappij verliezen we in de loop van de tijd dat contact met onszelf. Ik leer je weer herinneren wie je nu werkelijk bent en waar je echt behoefte aan hebt. 

“Als therapeut ga ik kijken naar de oorzaak waaruit een klacht of een gedrag ontstaat”  

Pas als je de bron van een klacht of een gedrag aanpakt, kun je op diep niveau helen”  

Ik begeleid jou en/of jouw kind(eren) op een veilige manier in dit proces! 

TARIEVEN: 

– Kennismakingsgesprek telefonisch:    gratis 

– Eerste consult 2 uur:        €120,00
Inclusief intake, uittesten en therapie sessie

– Vervolg consult 1,5 uur €90,00

Een sessie kan bestaan uit: holistische begeleiding voor ouder en kind, uittesten met de biotensor, Innerlijk Kindwerk of een van de andere tools.

Lees hier hoe er met privacy wordt omgegaan.